podlahovka

Používame vysokovýkonný podlahový systém, ktorý je chránený patentom. Klient dostane systém ktorým vie v zime kúriť a v lete chladiť, tým ušetrí 50% pri investícií do kúrenia s chladením.

SRDCE SYSTÉMU PYD

Srdcom systému PYD®-THERMOSYSTEME je patentovaný hliníkový termoplech, ktorý je výliskom pozostávajúcim z malých pyramíd. To zabezpečuje rýchly priamy prestup tepla z rúrky na vykurovaciu plochu, či už je to "mokrý" - cementový alebo anhydritový poter, alebo "suchý" prvok, ako napr. masívna drevená podlaha, palubovka a pod.

VYKUROVANIE NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

Systém PYD-Thermosysteme už viac než štvrťstoročie prestavuje riešenie, ktoré v oblasti úspor energie, reakčných časov, možnosti aplikácie a tepelnej pohody nastavil nové limity. Technici získali nové, takmer neobmedzené možnosti. Univerzálnosťou, jednoduchosťou a funkčnosťou systém nemá relevantnú konkurenciu.

CHLADENIE BEZ KLIMATIZÁCIE

Naše systémy veľkoplošného vykurovania sú rovnocenne využiteľné aj pre chladenie a to najmä obytných stavieb. Takýto systém zníženia teploty interiéru v letnom období predstavuje užívateľsky komfortnejší a úspornejší spôsob chladenia. Na rozdiel od klasických klimatizácii, ktoré patria v obytných objektoch skôr minulosti.

Prínosy patentového riešenia PYD Thermosysteme

Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že prívodná teplota vstupujúce do vykurovacieho systému hrá podstatnú úlohu v energetickej rovnováhe tepelných čerpadiel. Modrá krivka znázorňuje priebeh teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote pri aplikácii systému PYD Thermosysteme. Červená krivka znázorňuje rovnaký priebeh, avšak pri klasickom podlahovom vykurovaní.

Na základe skúseností vieme, že max. teplota vykurovacej vody, ktorá umožňuje ekonomicky výhodnú inštaláciu tepelných čerpadiel je cca. 35˚C. Aj výrobcovia klasických podlahových vykurovaní deklarujú, že hodnoty teplôt vykurovacej vody sú väčšiu časť sezóny nižšie, ale už samotné nastavenie vykurovacej krivky reflektuje tieto max. teploty a napr. zvýšenie max. teploty vykurovacej vody z 35˚C na 45˚C zodpovedá o cca. 28,6% zvýšeniu teploty vody počas celej doby vykurovania.

Na výslednú efektívnosť tepelných čerpadiel má samozrejme okrem iných faktorov veľký vplyv aj správanie užívateľov, kvalita systému merania a regulácie a aj priebežné sledovanie pracovných parametrov a spotrieb elektrickej energie voči vyrobenému množstvu tepla.

Z vyššie uvedeného vyplýva požiadavka koncipovať systémy vykurovania v synergii s tepelnými čerpadlami. Táto požiadavka predpokladá kombináciu tepelných čerpadiel s vysoko účinnými systémami, ktoré produkujú vysoký výkon a komfort už pri čo najnižších teplotách vykurovacej vody. Systémy PYD Thermosysteme tak tvoria základ pre optimálnu interakciu s tepelnými čerpadlami, alebo aj inými obnoviteľnými, popr. netradičnými zdrojmi tepla.

Pri tejto kombinácii sú teploty vykurovacej vody okolo 35˚C zriedkavé (táto návrhová teplota sa objavuje v podkladoch výrobcov pre určenie efektívnosti tepelných čerpadiel, pri súčasnej vonkajšej teplote vzduchu 2˚C). Reálne pri systémoch PYD Thermosysteme dosahujeme priemerné teploty vykurovacej vody už okolo 25˚C počas veľkej časti vykurovacej sezóny. Takto sú potom výrobcami udávané sezónne parametre tepelných čerpadiel nie len dodržané, ale často aj prekročené v prospech užívateľa.

Toto dokazujú aj merania na Mníchovskej technickej vysokej škole, kde pri systéme PYD Thermosysteme boli namerné vykony 45 W/m2 pri povrchovej teplote podlahy 23˚C. Pri klasickom podlahovom vykurovaní bol totožný výkon nameraný až pri povrchovej teplote podlahy 24,5˚C. To je až o 50% viac vo vzťahu k povrchovej teplote podlahy a teploty vzduchu.

Image
Image