zem-voda

Tepelné čerpadlo zem – voda, hlbinný vrt

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z vrtu z hĺbky pod povrchom zeme. Vo vrte je zapustená plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo - energiu medzi zemou a tepelným čerpadlom.

Podľa rozlohy vykurovaného domu a geologických možností sa vykonáva jeden alebo viac vrtov do hĺbky 80 až 120 m podľa štruktúry pôdy.

Kde sa môže vŕtať do zeme?

Vrty sa umiestňujú v okolí vykurovanej budovy. U novostavieb, môžete vrty umiestniť aj pod základovú dosku. Vrtné práce je najvhodnejšie naplánovať ešte pred samotnou výstavbou budovy. To je najideálnejšie riešenie pre novostavby.

Vŕtať môžete v každej oblasti aj s tvrdým podložím, aj s mäkkým podložím (štrk, piesky) kde je vŕtanie značne zložitejšie.

Skúsené vrtné firmy vybavené modernou technikou dokážu vŕtať bez poškodenia záhrady a to aj v tesnej blízkosti budovy.

Povolenie pre vrty, ako na to?

Potrebnú dokumentáciu pre vrtne práce Vám pomôžeme vybaviť.

 


Tepelné čerpadlo zem – voda, plošný kolektor

Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo priamo zo zeme na pozemku. Pod povrchom sú skryté plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo z pôdy do Vášho domova.

Tepelné čerpadlá so zemnými kolektormi sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré majú k dispozícii dostatočný pozemok.

Celé to funguje takto...

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorom berie z okolitej zeme energiu. Energiu ktorú plošný kolektor odoberie zo zeme pre potreby tepelného čerpadla počas vykurovacieho obdobia sa vráti zo solárnej energie slnka a dažďovej vody. Vďaka tomu sa ani v dlhodobom horizonte nemôže pôda "energeticky vyčerpať", Behom leta sa pôda s veľkou rezervou stále zregeneruje.

Kde a ako umiestniť plošný kolektor?

Pred uložením plošného kolektora je nutné vedieť, kde budú postavené ďalšie stavby. Kolektor musí byť uložený mimo altánku, garáže alebo iné stavby. Taktiež je potreba posúdiť kvalitu zeminy podľa ktorej sa určuje dĺžka kolektora.

Z dôvodu jednoduchého odvzdušnenia je vhodné, aby bol kolektor uložený v rovine, resp. mierne z kopca (smerom od kotolne). V opačnom prípade je nutné nainštalovať na najvyšších miestach odvzdušnenie.

Kolektor sa ukladá do hĺbky 1,2 m a 0,8 m od seba.

Nižšia spotreba energie v porovnaní s tepelnými čerpadlami odoberajúcich teplo zo vzduchu IVT AIR X a IVT AIR SPLIT

Vyššie vstupné náklady (o zemný kolektor) ako pri tepelných čerpadlách IVT AIR X a IVT AIR SPLIT

Extrémne dlhá životnosť tepelného čerpadla a plošného kolektora.

Tiché a na údržbu nenáročné riešenie.

Pre tepelné čerpadla ZEM/VODA je potrebný dostatočne veľký pozemok, bežne 250m2 - 640m2.

Rozmiestenie ďalších stavieb (bazén, garáž, altánok), je nutné vedieť dopredu, aby sa plošný kolektor vyhol stavbám.