rekuperácia

Čo to rekuperácia vzduchu je a na čo sa používa?

Kvôli štandardom a stále vyšším požiadavkám na energetickú náročnosť budov, pri výstavbe používame stále kvalitnejšie materiály, lepšie zateplenie, okná s trojsklom a pod. To nám stavbu takmer hermeticky uzavrie. Starý vzduch nemá kade prúdiť von a zostáva vo vnútri obydlia, kde sa zvyšuje úroveň CO2, vlhkosť, prašnosť a pod, teda je potrebné vetrať.

Ako ale vetrať aby sme všetko nakumulované teplo v domácnosti nevypustili von oknom? A tu práve nastupuje rekuperácia vzduchu = riadené vetranie. 

Rekuperácia vzduchu zabezpečuje popri výmene vzduchu rekuperáciu tepla cez výmenník, čiže prenos energie z odvádzaného vzduchu z miestností s vyššou teplotou odpadového vzduchu (WC, kuchyňa) do privádzaného čerstvého vzduchu do obytných miestností (obývačka, spálňa, izby).

 Pomocou riadeného vetrania s rekuperáciou tepla je možné dosiahnuť vysoké energetické úspory, komfort po celý rok a zdravé vnútorné prostredie. Rekuperácia vzduchu má účinnosť odovzdávania tepla až do 90%.

Rekuperácia vzduchu môže slúžiť na riadené vetranie a ventiláciu objektu, na čo je primárne určená, alebo pri pasívnych domoch a domoch s nízkou energetickou náročnosťou aj na vykurovanie a klimatizovanie objektu, ako jediný zdroj tepla a chladu.

Taktiež je možnosť inštalácie tepelného výmenníka (kolektora) do zeme, kedy vzniká tzv. aktívna rekuperácia (rekuperácia + tepelné čerpadlo). V tomto prípade vzduch pred tým ako je privedený do rekuperačnej jednotky prejde cez pôdu kde je potrubie výmenníka inštalované, odoberie časť tepla a takto predohriatý vzduch, je privádzaný do rekuperačnej jednotky.

Príklad:

Vonkajšia teplota vzduchu je -20 °C, zem má +8 °C a interiér domu vykurujeme na cca 21°C. V prípade použitia zemného výmenníka vstupuje do rekuperačnej jednotky namiesto prichádzajúceho čerstvého vzduchu s teplotou -20 °C, vzduch už ohriatý v zemnom výmenníku, a to +4 °C. V rekuperácii sa vzduch ohreje (od odvádzaného odpadového vzduchu s teplotou 21 °C) z 4 °C na 18 °C. Teda na požadovanú teplotu potrebujeme dohriať vzduch už len o 3°C. Aj preto rekuperácia tepla dokáže ušetriť nemalé náklady na vykurovanie, zvýšiť komfort a pohodlie ako v zime tak aj v teple.

 

Image