tepelne čerpadla

Tepelného čerpadlá funguje tak,  že odoberá teplo zo vzduchu, vody, zeme a prevádza ho na vyššiu teplotu ktorá je použiteľná na kúrenie a ohrev teplej vody.

Prevod teplá na vyššiu teplotu zabezpečuje  kompresor stlačením par chladivá pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo využíva tento princíp a tak získať teplo z okolia.

Podľa toho odkiaľ berie tepelné čerpadlo teplo a kde odovzdáva teplo , tepelné čerpadlá rozdeľujeme na:

Princípu tepelného čerpadla je, čím je  menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej sa energia získava a teplotou vody v kúrení, tým sú prevádzkové náklady na kúrenie nižšie. To znamená, že najnižšie prevádzkové náklady má tepelné čerpadlo VODA-VODA (10/35) pripojené k podlahovému kúreniu a najvyššie prevádzkové náklady má tepelné čerpalo VZDUCH-VODA pripojené k radiátorom.

Tepelné čerpadlo slúži na vykurovanie, pričom odovzdáva teplo do vody lebo vzduchu, podľa typu čerpadla. Samozrejmosťou je možnosť ohrevu bazénu a podobne. Je možná jeho kombinácia s rôznymi zdrojmi tepla, či už ide o elektrický kotol, kotol na tuhé palivo, plynový kotol (hybridné tepelné čerpadlo) alebo inými. Možná je kombinácia s radiátormi, avšak najvyššiu efektivitu dosahujú v kombinácii s podlahovým kúrením.

Samozrejme tepelné čerpadlá sú určené aj pre staršie domy, čiže na rekonštrukciu zdroja tepla.

 

Tepelné čerpadlo SPLIT alebo MONOBLOK?

SPLIT

Pri tepelnom čerpadle typu SPLIT je vnútorná jednotka prepojená s vonkajšou pomocou chladiva. Množstvo chladiva je dané typom jednotky. Pokiaľ ide o typ vzduch/vzduch, tu je množstvo chladiva do 2 kg, teda je potrebná chladiarenská revízna správa len pri montáži následné ročné revízie zariadenia sa nevyžadujú. Avšak pri väčších jednotkách, napr. typ vzduch/voda, je množstvo chladiva väčšie ako 2kg, teda je potrebné aby zariadenie zapojil revízny technik, zároveň sú potrebné ročné revízie zariadenia. Vstupné náklady SPLITOVÝCH jednotiek sú nižšie ako u monoblokových, avšak sú tu výrazne vyššie náklady na prevádzku a nižšia efektivita.

MONOBLOK

Tepelné čerpadlo typu MONOBLOK funguje na trochu inom princípe. Všetko chladivo je situované vo vonkajšej jednotke, pričom s vnútornou jednotkou je prepojená už len v teplej vode. Chladivo je už vo výrobe do vonkajšej jednotke napustené, nie je s ním potrebná žiadna manipulácia, teda odpadá nutnosť revízie chladiva pri inštalácii aj pri bežnej prevádzke. Vstupná cena je o niečo vyššia, avšak jej prevádzkové náklady sú omnoho nižšie. Taktiež je tepelné čerpadlo typu monoblok viac efektívne a má vyššie COP a SCOP:

Čo to je COP alebo SCOP? Vykurovací faktor tepelného čerpadla!

Vykurovací faktor COP je údaj, ako je tepelné čerpadlo efektívne (úsporné). Je to vlastne pomer výkonu (množstva vyrobeného tepla) a spotreby elektrickej energie. Čím vyšší COP je, tým je prevádzka tepelného čerpadla lacnejšia.

COP zariadení sa môže značne líšiť, záleží aj od zdroja, odkiaľ teplo získava – vzduch, zem, voda.

Vykurovací faktor najefektívnejšieho tepelného čerpadla zem/voda je behom celého roku vysoký. Aj pri mrazoch a nízkych vonkajších teplotách dosahuje hodnôt až nad 5,0 (0/35°C) a pri systéme voda/voda boli namerané hodnoty nad 6,0.

Vykurovací faktor najpoužívanejšieho tepelného čerpadla vzduch /voda behom roku značne kolíše, čo záleží od vonkajšej teploty vzduchu.  Pri 7°C nad nulou môže dosahovať rovnako vysokých hodnôt ako tepelné čerpadlá zem/voda, ale pri nižších teplotách klesá na hodnoty okolo 3,0  (pri -7°C) alebo 2 (pri -20°C), čo je stále výhodné.

SCOP je celoročný priemer COP faktoru (celoročný vykurovací priemer).

Typy tepelných čerpadiel

Teplo zo vzduchu

Teplo zo zeme

ZEM/VODA
(VŔT)
ZEM/VODA
(PLOCHA)

Teplo z vody

VODA/VODA
(STUDNE)
ZEM/VODA
(VODNÁ PLOCHA)